Chugoku

Dassai Junmai-daiginjo 23 720ml
Dassai Junmai-daiginjo 39 720ml
Kamotsuru Tokusei Gold 720ml
Kiwamihijiri Daiginjo Mukashishibori Tobindori 720ml
Kiwamihijiri Junmai-daiginjo Takasima Omachi 720ml
Senpuku, Junmai Daiginjo, Kura 750ml
Kyukyoku no Suishin Daiginjo 720ml
Kiwamihijiri Daiginjo Yamadanishiki 720ml
Senpuku, Senbon-nishiki Junmai Daiginjo Genshu 720ml
Kamonotsuru, Junmai Daiginjo (Hiroshima-nishiki) 720ml
Suishin, Junmai Ginjo (Autumn Edition) 750ml
Senpuku, Regal Daiginjo 720ml
Kiwamihijiri, Junmai Daiginjo Omachi 20% Polished 720ml
Senpuku Yamadanishiki Junmai Daiginjo 35 720ml