Shikoku

Yamatan Masamune Junmai-daiginjo Matsuyama Mitsui 720ml
Suigei junmai Hattannishiki 60% 720ml
Suigei Junmai-ginjoGinrei 720ml
Suigei Special Junmai 720ml
Yamatan Masamune Daiginjo 720ml
Yamatan Masamune Ginnjo 720ml
Yamatan Masamune Special Junmai 720ml
Yamatan Masamune Shizuku-en Junmai-ginjo 720ml