Fukuro-tsuri sake

Toko Junmai-Daiginjo Fukuroduri 720ml
Kiwamihijiri Daiginjo Mukashishibori Tobindori 720ml
Hourai Chougin Shizuku 720ml