testtest

testtest
Takumi Yamada Nishiki 100% Daiginjo 720ml
Kodenrai Saranari Junmai-daiginjo 720ml
Fukuju Junmai-daiginjo Black label 720ml
Tomio Daiginjo Junmai Gin no Tsukasa 720ml
Choya Umeshu Excellent 750ml
Shinsei Yamada Nishiki Junmai-daiginjo Hyo-on Kakoi(ice temperature aging) 720ml
The Choya Aged 3 Years 720ml
Tomio Daiginjo Yamada Nishiki 720ml