Futsu-shu

Hourai Tensai Touji no Nyukonshu 720ml
Tamajiman Tokyo no Mori 720ml